Aleteia logoAleteia logoAleteia
Ned, 25. februarja |
Aleteia logo
Oglasna vsebina
separateurCreated with Sketch.

Študij slovenoslovja je v nacionalnem interesu

nova-univerza.png

Fotografija je last Nove univerze.

Nova univerza | 09/03/21

Fakulteta za slovenske in mednarodne študijeje mlada fakulteta, ki pa ima v slovenskem in mednarodnem prostoru izjemen pomen. V prvi vrsti zato, ker je sploh edina fakulteta na svetu, ki ponuja študij slovenoslovja, torej študij o slovenstvu, slovenski kulturi in državi.

slovenoslovje.jpg

Primarno poslanstvo fakultete je uveljavitev slovenskih študij – slovenoslovja – in zavedanja o pomembnosti slovenskih študij tako za preučevanje temeljev identitete slovenskega naroda v širšem domačem in mednarodnem okolju kot tudi za dolgoročni obstoj našega naroda znotraj multinarodne evropske skupnosti. Slovenska identiteta se ne more oblikovati samo na osnovi poznavanja in širjenja slovenskega jezika, temveč na preučevanju in poznavanju razvoja celovitega sistema slovenske družbe, tako v njegovi zgodovini kot v perspektivi njegovega razvoja.

Fakulteta zato oblikuje in izvaja študijske programe slovenoslovja na vseh treh študijskih stopnjah, na katerih študenti interdisciplinarno spoznavajo in multidisciplinarno nadgrajujejo svoje znanje z različnih humanističnih in povezanih področij – podsistemov slovenske družbe. Pri tem je velika pozornost namenjena kompetencam in zaposlitvenim možnostim diplomantov, ki jih fakulteta vidi predvsem na delovnih mestih, kot so na primer (vendar ne izključno): diplomati, novinarji, svetovalci v javni upravi in državnih službah, sodelavci v kulturnih in turističnih organizacijah, svetovalci v gospodarstvu in podjetniških razvojnih projektih, strokovnjaki za jezikovna in kulturna vprašanja slovenske dediščine (muzeji, arhivi, založbe, knjižnice), učitelji, predavatelji in sodelavci v Sloveniji, zamejstvu in po svetu, raziskovalci na področju slovenskih študij.

Ne le, da smo edini, ki ponujamo študij slovenoslovja, smo tudi odlični. Naš akademski zbor sestoji iz vrhunskih raziskovalcev, priznanih učenjakov, ki posredujemo izjemno znanje o zgodovinskih, kulturnih, jezikoslovnih, filozofskih in narodnih vprašanjih, povezanih s Slovenijo in slovenstvom. Odprti smo tudi za nove raziskave s teh področij in interdisciplinarnih vidikov.

Slovenoslovje združuje in usklajuje integrativne elemente slovenske podstati po posameznih družbeno relevantnih področjih – zgodovina, kultura in umetnost, jezik, filozofija, geografija, gospodarstvo, politika, institucionalni podsistem, družbene dejavnosti ipd. Segamo nazaj v čas, interpretiramo, da razumemo sedanjost in poskušamo razumeti prihodnost, ter segamo onstran humanistike, ki je naše osnovno področje, na povezana področja, kot so politologija, pravo, ekonomija.

Na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije nas posebej zanimajo prelomna obdobja v slovenski zgodovini, posvečanje kulturni in naravni dediščini ter aktualnim usmeritvam v digitalno humanistiko ter kreativne industrije. Ker bo letos Republika Slovenija praznovala svoj trideseti rojstni dan, nameravamo ta dosežek samostojnosti obeležiti z ustrezno refleksijo. Tudi v tem vidimo svoje poslanstvo.

Naša fakulteta pa se kljub svoji mladosti že ponaša z vsemi atributi odlične univerzitetne ustanove. Ponuja kompletno študijsko vertikalo. Močna je tudi v horizontalni povezanosti z drugimi študijskimi programi drugih članic Nove univerze. Strateško se vse članice stikamo v interesu za vse, kar je povezano s slovensko državo in slovenstvom. Ponašamo se z odlično raziskovalno dejavnostjo in zelo referenčnimi raziskovalci različnih profilov, zato lahko ponudimo možnost za razvoj raziskovalnega potenciala študentov. Ponašamo pa se tudi z mednarodno vpetostjo, povezanostjo z interesno sorodnimi institucijami po svetu in z internacionalizacijo. Razpolagamo z ECHE listino, ki omogoča študijske in profesorske izmenjave ter izgradnjo mednarodnih strateških partnerstev.

Prof. dr. Polona Tratnik, dekanja

Pridruži se slovenskim intelektualcem, ki potujejo skozi zgodovino, filozofijo, kulturo in geopolitiko, tudi ti! Prvih pet študentov prejeme 50 % popusta na šolnino.

Ko izbiraš prihodnost, izberi slovensko!
Prijavni roki na dodiplomske študijske programe: od 16. 2. do 19. 3. 2021
Več na fsms.nova-uni.si!